یاعلی....

وقتی خدادرعرش خود

نقش دوچشمش میکشید

وقتی ک جبرئیل امین 

پرزیرپایش میکشید

وقتی که کل اسمان

هوهویرایش میکشید

وقتی که عشق ازعشق

اوپیراهنش رامی درید

من عاشق حیدرشدم.....

                            (یادی ازجوادمقدم)

افتخارمیکنم درکشوری زندگی میکنم ک

نوای دلنشین اشهدان علی ولی الله

دران طنین اندازاست

ب کوری چشم وهابیت:

لعنت برعمر

لعنت برعمر

لعنت برعمر

/ 2 نظر / 24 بازدید
تنهاترین مریم

واسم دعاکن خیلی گرفتارم آجی

مریم

لعنت برعمر