درد...

درد می کشم ،

درد !

هم تلخ است هم ارزان هم گیراییش بالاست !

هم اینکه تابلو نمی شوم و رفیقی که مرا به درد معتاد کرد

ناباب نبود ،

اتفاقا باب باب بود

فقط نگفته بود که ماندنی نیست ،

همین . . .


/ 1 نظر / 20 بازدید
امیرعلی یکتا

سلام سحرجون امیرعلیی یکتاهستم وبلاگ قشنگی داری حتمالینکت میکنم