دارم میمیرم

تو به من خندیدی!

و نمی دانستی من به چه دلهره,از باغچهء همسایه سیب را دزدیدم.

باغبان از پی من تند دو ید.

سیب را دست تو دید غضب آلوده به من کرد

نگاه سیب دندان زده از دست تو افتاد

به خاک و تو رفتی

و سالهاست هنوز خش خش گام تو تکرار کنان میدهد

آزارم و من در اندیشه این پندارم که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت… سیب نداشت……چرافقط بودم که تنهانباشی

چرانبودم که باشم .....

/ 3 نظر / 22 بازدید
چهارفرسخ نامه

گاهی نوازش سیلی باغبان میچسبد به دل اگر سیب چیده شده از برای دوست باشد[گل]

علی

الآن گم شده ما عمل است نه متن زیبا یک میلیون متن زیبا نمی ارزد به یک عمل زیبا. خوش باشید.[گل][گل][گل]