نامه ای برای شهیدایوب بلندی

به نام خدا

اقای ایوب بلندی سلام

من با شما از طریق مطالعه کتاب ابنک شوکران3 در کتابخانه بسیج دانشگاه

اشنا شدم

ودر حین مطالعه متوجه شدم تاریخ شهادت شما10 ام رجب است

یعنی فردا

من یقین دارم این تقارن یعنی اشنایی من با شمادرست چند روز قبل از

سالروزشهادتتان تصادفی نبوده

اقای بلندی برایتان مینویسم چون یقین دارم ب فرموده پروردگارم ک

شهدازنده اندو

عند ربهم یرزقون اندپس  میبینیدومیخوانید

نمیدانم چرا انقدب شما احساس وابستگی ونزدیکی دارم

از بعد از مطالعه کتاب سرهر نمازم موقع خواب درخیابان تمام ذکرم شده برای

شادی

 شما ذکربگویم یا صلوات بفرستم

حس خوبی دارم......

اقای بلندی مراهم مثل هدی دخترخودتان........دعایم کنید....

 

برایم ب درگاه خداوندمنان دعا کنید.... سالروز بهشتی شدنتان پیشاپیش

مبارک...

/ 1 نظر / 18 بازدید