حقیقت...

مردهادرصیدعشق

به وسعت نامنتهایی نامردند

وتاوقتی مطمئن به تبخیرقلب زن نشدند

گدایی عشق رامیکنند

اماهمین ک مطمئن شدند

مردانگی رادرکمال نامردی بجامیاورند

/ 2 نظر / 19 بازدید
تنهاترین مریم

بنظرم گاهی صبر و سکوت باعث میشه خودشون پشیمون بشن از شیطنت هایی که در کناره تو داشتن و اونوقت واسه همیشه بخوان پیشه تو باشند حیف که معمولا زمانی میفهمند که دیره خیلی دیر...

r.z

در کنار مردی بمون که به جای ریملت، رژت رو بیشتر حروم کنه!!!