امامم نیا.....

امامم نیا

دوره دوره شمانیست

مردم عاشورایی ما

برای نان

شرف میفروشند

شورعاشورایی ماباشعور

درک فرجت همراه نیست

برای حسین هم نامه بسیارنوشتند

و

کوفه هم یکپارچه امام رامیخواست

................

یاران توهنوزدرگهواره های

مقاصددنیایی ارمیده اند

بیایید ب جای انک برای فرجش دعاکنیم

برای ییداری خودمان دعاکنیم

ب راستی

برای بک لحظه هم که شده

باخودصحنه عاشورا رامرورکن

جتگی نابرابرک

پیشنهادثروتی که همه داشتنش را دوست دارند

در روبرو

و

مرگ درچندقدمیت

::عیب نداره درجنگی که حتما کشته میشوی

نرو

راه حسینوادامه بده

وهزاران همثال این افکار

چه میکردی؟؟

.

.

.

.

.

 

خدایا برای یک لحظه هم مارا

به حودمان وامگذار....

خودت رادرست کن

کارهای که سبب خوشنودی

قلب نازنینش میشود

انجام بده

هو می اید

اللهم کن لولیک...


/ 1 نظر / 24 بازدید
پاییزفصل زیبا

بی‌کرانه در کلمات شگفت زاده شدم. شگفتا که در اين دقيقه سرشار از کشف اين باد برهنه‌ام. رودها برمی‌آيند کوه‌ها برمی‌آيند بادها برمی‌آيند و آدمی هنوز از خيل خواب‌آلودگانِ زمين است. شگفتا که من پيش از تولد خويش با مرگ به معنا رسيده‌ام. بی‌کرانه به رويايی پوشيده از حرير نور و نماز لبالبِ هوشم در اين دقيقه‌ی دور....((سیدعلی صالحی)) [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]