بغض ساعت1نیمه شب

خدایا

من خیلی تنهام

من دربین صمیمی ترین دوستام هم تنهام

نه خواهری نه همزبانی نه رفیق فابریکی

همیشه برا اونا اون جوری بودم ک دوست داشتم برام باشن

اما اوناحتی ذره ای برای من همانند من نبودن

من از بین همه دوستام چندتا روگلچین کردم وبراشون تاجایی ک درتوانم بوده مفیدظاهرشدم وخودت شاهدی ک از هیچ کاری برای نرفتنشان ب سمت گناه دریغ نکردم

اما چراهیچ کس برامن جای خواهرنداشته ام رانگرفت؟چراموقع رفتن من ب سمت گناه هیچ کس دستم رانگرفت

منم یه دوست میخوام یکی ک واقعادلسوزم باشه

خدایا

دوست دارم ب ازای این همه تنهاایی یه دل سیر برات گریه کنم.

خدایاتوبهترین دوستمی تودرلحظات حساس دستم راگرفتی ومن این را باتمام وجود حس کردم

خدایاناشکریم راببخشش

اما.........

تواین دنیای لعنتی هیچ کی تنهاییم رادرک نکرد

انقدرتحمل این شرایط برام سخت است

ک حس تنهایی درهرلحظه زندگی رابرایم تلخ کرده

اصلاحوصله درس خواندن ندارم

بی همزبانی واقعاسخته

/ 2 نظر / 20 بازدید
منتظران

ان شالله درست میشه توکلتون به خدا[گل]

مهدی911

اونی که خواهر نداره به خدا میگه خدایا ای کاش بهم خواهر میدادی... اونی که خواهر یا برادر داره به خدا میگه ای کاش نداشتم...اونی که همزبون داره قدرشو نمیدونه اونی که نداره به خدا میگه یه همزبون بهم بده تا منم مثل همه آدما قدرشو ندونم و نا شکری کنم ....ای کاش همه قدر هر چیزی رو که داشتن میدونستن ....خوشبخت کسی نیست که همزبون داره یا رفیق فابریک داره....خوشبخت کسیه که به هیچکی غیر خود خدا دل نبسته...