حیف...

حیف ک درازمون بی اوبودن بازنده ام.....

محرم حسینت درراه است توراب حق سه ساله ارباب نگذارطومارگناهانم رابیشترکنم

/ 1 نظر / 3 بازدید

جمله رو ویرایش کن