چقدرسخت بود لحظه ای ک قلبم درسبنه ام سرسخت ترازهمیشه برای لحظه وصالت میتپید.

چقدرسخت بودلحظه ای ک جملات ذهنم درقالب معشوقانه ترین قاصدک هاقصدرهسپاری ب سویت راداشتند

....وچقدرسخت تربودلحظه ای ک پشت ب انتظارسالهای نبودنت امدنت راب قصدماندنت برایم تعبیرنکردی

چقدرسخت تربودلحظه ای ک همانندناشناسی امدی وهمانندغریبه ای رفتی

همانندرهگذری برقلبم نظری بیگانه انداختی وخودرامحبوبه دیگری خواندی...

وای برمن ...

 بعدتومجسمه وارزیسته ام تا خداوندبانوای لاالله الاالله زیستگاهم رابیاراید

/ 1 نظر / 5 بازدید
مجنون سرگشته

دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود دلها همه آماده پرواز شود با بوی محرم الحرام تو حسین ایام عزا و غصه آغاز شود