ازخدابخواه....

کلام نور:

ازخدابخواهیدتارحمت ولطفش رانصیب شماکند

 

        روزی خواهدرسیدک جهان درسیطره شهسوارماخواهدبود

 

                                                                              اللهم عجل ولیک الفرج          

/ 1 نظر / 27 بازدید