پاییز92

ازپاییز92بیزارم

بدترین فصل زندگیم بود

ک

همش یاس وحضورشیطان بود

همش ناسپاسی وگله بود

مثل معتادی که دربندترک باشه

درپاییز92تمام زندگیم راباختم

به هردری کوبیدم

زجه زدم

فریادزدم

شکایتم راباسکوت نشان دادم

هماننددیوانه ها

لحظه ای گریستم

و

لحظه ای رقصیدم

........

نگذاشتم هیچ بفهمند

ک

چقدباردلم سنگین است

نابودشدم

و فقط ای کاش درپس این نابودی

فراموشی تویاشد

که بعد از این

دلم راداغ میکنم تاهمیشه ب یاد

داشته باشد

اهل عاشقی نیست

وباحس قشنگ دوست داشتن

برای همیشه وداع خواهم گفت

و ای کاش

درپس این نابودی بازاشتی و

بازگشت به سمت حضرتش باشد

که

نتیجه این حادثه فقط شادی شیطان بود....

بازا بازا

هرانچه هستی بازا

گرکافرو........

بازا

/ 2 نظر / 27 بازدید
تنهاترین مریم

مدت هاســـــت نه به آمدن کسی دل خوشـــــــم… نه از رفتن کسی دل گیـــــــر… بی کسی هم عالمــــــــــــی دارد…[ناراحت]