مسافر

ساقی بیخیال من..

سهم مرا هم بریز برای زمین بگذار جاده ها مست کنند

شاید مسافرم را برایم پس آورند......

/ 1 نظر / 23 بازدید
تنهاترین مریم

[گل]زیبا بود