یا ابالفضل

عشق او ماورای هر فکر است

یا ابالفضل قشنگترین ذکر است      یاابالفضل قشنگترین ذکر است

 

 

یوسفان را بگوساکت   یوسف ما بهترین است

مهجبین و مهربان است  خوشگل روی زمین است

خصلت وخوی فاطمی دارد       بررخش خال هاشمی دارد.......

/ 1 نظر / 19 بازدید
امین

شهر به شهر و کو به کو در طلب شتافتم /// خانه به خانه در به در جستمت و نیافتم آه که تار و پود آن، رفت به باد عاشقی /// جامه تقوا که من،‌ در همه عمر بافتم [گل][گل][گل]