امشب...

امشب خرابه دل اباده

خداحاجت هامونوداده

دل عاشق ها همه شاده

امشب بساط دیوونگی جوره

پیاله هامست ظهوره

شب ظهوره می نوره

 

 

میلادهفتمین شراره اسمان علوی برعاشقان حضرتش مبارک....

/ 3 نظر / 22 بازدید
تنهاترین مریم

[گل][گل]

علیرضا بنی اسدی

سلام قشنگ بود دخترخاله کشته مرده ی عکساتم بزار بزرگ بشم....[نیشخند]