شنیدم

نرفتم کربلا اما شنیدم عالمی دارد

منومهمان کنه هرکی ازان تربت کمی داره

 

 

سلام ارباب خوبه من...

دلم تنگه برای تو....

برای گریه ومستی.....

میون روضه های تو......

سلام علی الحسین

وعلی علی بن الحسین

وعلی اولادالحسین

وعلی اصحاب الحسبن....

/ 1 نظر / 21 بازدید
چهارفرسخ نامه

السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسبن....[گل]