ب امید ان روز...

مولای من

ای مسافرقرن های تنهایی وغربت می ایی وبردهان تمام جاهل زادگانی ک غیبتت راب منزله نبوتت تلقی میکنندمهرسکوت وخاموشی میرنی میایی وباامدنت بهارامت میشوی بهاری ک منتظرانت ب امید امدنش هیچ وقت تسلیم یاس پاییزنشدند

میایی وب همه غا فلان ازوجود اسمانیت ثابت  میکنی عدل نبوی وحکومت اسلامی چیست؟

ب امید ان روز....

/ 1 نظر / 4 بازدید
مجنون سرگشته

از عشق تو گفتیم و نمک گیر شدیم تا ساحل چشمان تو تکثیر شدیم گفتند غروب جمعه خواهی آمد آنقدر نیامدی که ما پیر شدی اللهم عجل لولیک الفرج