ماه مهمانی خدامبارک.....

هرکه داردسرسودای خدابسم الله

هرکه داردغم مهمانی مابسم الله

میزبانان سحرمنتظرمهمانند

هرکه خواهدسحراهل بکا بسم الله

ماه هامنتظرماه مبارک بودیم

امدای منتظران ماه خدابسم الله

روزه یعنی عطش روضه لب های حسین

هرکه داردهوس کرببلابسم الله

/ 8 نظر / 19 بازدید
علی فلسفی

خداوندا از بچگی به من آموختند همه را دوست بدارم حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می دارم می گویند: فراموشش کن دکتر علی شریعتی

زهرا

می دانم که خداعشق است وعشق تنهاخداست می دانم که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم می دانم اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته می دانم که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم...

سیدمحمود رضوی

تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار فیروزه و الماس به آفاق بپاشی ای باد سبک سار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم اندوه بزرگی ست چه باشی، چه نباشی

آسمان

سلام سحر عزیز. خوبی؟روزه هات قبول باشه ان شاء الله.[گل]

سیدمحمود رضوی

زندگی ساعت تفریحی نیست که فقط با بازی یا با خوردن آجیل و خوراک بگذرانیم آن را هیچ می دانی آیا ساعت بعد چه درسی داریم؟ زنگ اول دینی آخرین زنگ حساب!

درراه مانده

لام.ایام به کام.. طاعات و عبادات قبول.. در وب جدید منتظر حضورتان هستم..