انچه جانان پسندد

یکی دردویکی درمون پسندد

یکس وصل وهجرون پسندد

من ازدرمون و وصل و دردو هجرون

پسندم انچه راجانان پسندد

باشه قبول خداجون راضیم ب رضای تو

فقط فقط لطفاسحرخردادماه و بهم برگردون دلم براش تنگ شده

/ 1 نظر / 24 بازدید
Melika

بسیار عالی...