خدااااا

من فردا یه امتحان سخت دارم

حان سحرازسوالای نکیرمنکرسخت تره


خداااااااااااااااااااا

میگن یه دیوونه یه کتاب مینویسه که

صدتاعاقل هم نمیتونن پاسش کنن.....

التماس دعاااااااا

/ 7 نظر / 61 بازدید
میلاد

تنهایی ینی آغوش همه به روت بازه اما اونی رو که میخوای بهت پشت کرده

چهارفرسخ نامه

آیاتابه حال باخودمان خلوت کرده ایم ودراین خلوت خودمانی به فکرفرورویم که چه اندازه اززندگیمان راصادقانه گذرانده ایم؟صداقت برگرفته ازوجدان پاک انسان است که سرمنشاءتمام خوبیهاست.انسان صادق هیپگاه خجل نمی شود.همیشه آبرویش پابرجاست ولواینکه اشتباه کند.خوش به حال آنانکه درراه صداقت قدم زنان جلومی روند.چقدرخوب بودهمه صادق باشند.