رفت..

سیب سرخی را ب من بخشیدورفت

عاقبت برعشق من خندیدو رفت

اشک در چشمان سردم حلقه زد

بی مروت گریه ام را دیدو رفت

/ 1 نظر / 9 بازدید
تنهاترین مریم

گاهی تو، گاهی یاد تو؛ گاهی غــــــــــــــــــــــــــم تو، آخر این ( تو ) کار مرا تمـــــــــــــــــــــــــــام میکند