ایامیدانید...

ایامیدانیداسم اسبق رئیس جمهورمثلامحبوبمون چی بوده؟

ک بعدازانقلاب عوض کرده؟؟؟؟

فریدون بله درست شنیدی حسن فریدون=حسن روحانی   هههههههه

/ 1 نظر / 25 بازدید

چی دادیم ؟ چی گرفتیم ؟ خودتان قضاوت کنید ! http://man-mosalmanam.persianblog.ir