مردبودن به چیست

تامرد نباشی نمیفهمی دلتنگی یعنی چی

.. تا مرد نباشی نمیفهمی بغض توی گلو یعنی چی

... تا مرد نباشی نمیدونی چقدر تنهایی سخته.

... باید مرد باشی تا بفهمی دلت میخواد حرف بزنی اما نتونی

... باید مرد باشی تا بفهمی خودخوری یعنی چی

... باید مرد باشی تا بفمهی وقتی یه مرد یه مدت میگه گلوم میسوزه برای چیه.

.. باید مرد باشی تا بدونی چقدر سنگ توی آسفالتهای خیابون هست!!!

باید مرد باشی تا شدت بارون رو بدون چتر نفهمی....

مردبودن فقط به سیبیل داشتن نیست

همین که معرفت داشته باشی و

وسط راه رفیقتوتنها نذاری مردی....مرد

/ 1 نظر / 39 بازدید
تنهاترین مریم

بابا آفرین متن هات اشک در میاره راستی به وبلاگه دوستم سر بزن نظر بزار واسش ممنون آجی